SoundPower.cz Pomůcky pro neslyšící

Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.soundpower.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami patnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.soundpower.cz jsou závazné.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.soundpower.cz , kupující dává prodávajícímu
souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 1 týdny. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.
Zboží zasíláme Českou poštou (balík na dobírku) nebo zásilkovou službou.
Cena dopravy uvedena v popisu zbozi.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte e-mailem a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
Musí být nepoškozené a kompletní.
S originálním dokladem o koupi.
V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 1. května 2012)